BBQ FESTIVALI reeglid ja regulatsioonid

 1. KCBS’i reeglite ja regulatsioonide otsused ja tõlgendused on moodustatud KCBS’i võistluse esindajate äranägemise järgi. Nende otsused ja tõlgendused on täies ulatuses lõplikud ning on kooskõlas reeglitega.

 2. Iga meeskond peab koosnema peakokast ning nii paljudest assistentidest kui peakokk vajalikuks peab. Meeskond ei tohi osaleda sama nime all ning samal kuupäeval rohkem kui ühes KCBS sanktsioneeritud võistlusel. Peakokad ja/või assistendid võivad konkreetsel võistlusel süüa teha ainult meeskonnas, mille nad on endale määranud.

 1. Igale meeskonnale määratakse toiduvalmistamise ala. Kaevised, pliidid, rekvisiidid, treilerid, vagunelamud, sõidukid, telgid või muu varustus (sealhulgas generaatorid) ei tohi ületada meeskonnale antud toiduvalmistamise ala piire. Kõik toote maitsestamise ning küpsetamise protseduurid tuleb sooritada määratud toiduvalmistamise ala piirides. Meeskonnad ei tohi omavahel jagada neile määratud toiduvalmistamise ala või küpsetusvahendeid.

 1. Võistlejad peavad tagama kõik vajalikud seadmed, varustuse ja elektri, väljaarvatud juhul kui on eelnevalt teisiti korraldatud. Võistlejad peavad järgima kõiki elektrilisi, tule- ning teisi ohutusnõudeid. Tulekustuti peab olema alati kõigi küpsetusvahendite läheduses.

 1. Võistleja kohustus on jälgida, et neile määratud toiduvalmistamise ala on puhas ning vastavuses ürituse korraldustega. Kõik lõkked tuleb kustutada ning kaevikud täita (kui ürituse korraldaja nende kasutamist lubab) ning platsilt peab eemaldama ka kõik seadmed. On oluline, et puhastamine oleks põhjalik. Meeskonda, kelle toiduvalmistamise ala on jäetud koristamata või kus on lahtine prügi, mitte prügikonteiner, võib ees oodata järgnevatest KCBS’i poolt korraldatavatest üritustest diskvalifitseerimine.

 1. Lõkkeid võib teha puiduga, puidugraanulitega või söega. Gaasi- ja elektrikütte allikaid ei ole lubatud kasutada küpsetamisel või hoiustamisel. Propaani või elektrit on lubatud kasutada lõkke alustamiseks, tingimusel, et võistluseks kasutatav toode ei ole küpsetusseadme sees/peal. Elektrilised lisaseadmed nagu küpsetusvardad, puurid või õhupuhumid, on lubatud. Avatud kaevised ning augud on keelatud, välja arvatud juhul kui korraldaja on määranud teisiti. Lõkkeid ei tohi teha maapinnale.

 1. Kõiki võistlusel osalevaid lihatooteid kontrollidakse KCBS’i poolt heaks kiidetud lihainspektori poolt ajal, mille on määranud korraldaja, kuid mitte rohkem kui päev enne võistlust. Peale liha kontrollimist ei tohi toodet võistlusalalt ära viia. Küpsetamist ei tohi alustada enne ametliku lihainspektori poolt teostatavat kontrolli. Kõik võistlusel osalevad lihatooted peavad olema algselt toored ja maitsestamata. Tooraine, mis ei vasta tingimustele diskvalifitseeritakse. Ainuke erand on, kui võistluste organiseerija varustab lihaga kõigis 4.kategoorias. Kui võistluste organiseerija varustab lihaga kõigis 4.kategoorias, peab jaotus olema võrdne nii koguseliselt kui ka kvaliteedilt. Võistluste organiseerija peab eelnevalt teada andma kuidas ja mis koguses lihasid jaotatakse ning millal jaotus toimub. Kui lihade kättesaamisel meeskond avastab, et liha on riknenud, peab ta sellest koheselt esindajaid teavitama. Kui esindajad aksepteerivad, et liha on riknenud, peab organisaator koheselt väljastama sama koguse ja korraliku kvaliteediga liha. 

 1. Barbeque eesmärk KCBS’i reeglite järgi on küpsetada liha neljas KCBS kategoorias, mis on välja toodud punktis 10, kasutades seadmeid, mida on defineeritud punktis 6. Liha aurutamine, madalatemperatuuriline küpsetamine (Sous-vide) ja/või frittimine ei ole võistlusel lubatud. Kui mistahes keelatud protsess avastatakse enne kui meeskond esitab oma võistlustöö, hinnatakse meeskonda nullidega (0). Kui rikkumine avastatakse peale tööde esitamist, saab meeskond kõigis kriteeriumites hindeks ühe (1).

 1. Liha ei tohi olla skulptureeritud, märgistatud või esitatud nii, et see oleks tuvastatav. Lihatükkidest rosettide tegemine on keelatud. Selle reegli rikkumisel hindavad kõik kuus kohtunikku kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga.

 2. Neli KCBS lihakategooriat:

            KANA: Kana alla kuuluvad ka Cornish Game Hen (noor kana) ja Kosher kana

            SEARIBI: Ribid peavad sisaldama konti. Country – stiilis ribid on keelatud.

SEALIHA: Sealiha defineeritakse kui „Boston Butt“ (osaline kaelakarbonaad koos aba tükiga), „Boston Roast“, „Picnic ja/või Whole shoulder“(abatükk), mis kaalub inspektsiooni aeg minimaalselt umbes 1,8 kg. Pärast korrastamist peab sealiha küpsetama tervikuna (kondiga või kondita), sellegipoolest võib peale liha küpsemist kondi eraldada ning asetada liha tagasi küpsetajasse. Liha võib tuua hindamisele tükeldatult, rebitult, kuubikutena, viilutatuna või nende kombinatsioonina.

VEISELIHA RINNATÜKK: Võib olla kogu rinnatükk, ülemine osa või alumine osa. Soolaliha ei ole lubatud.

 1. Hindamine algab tavaliselt laupäeva keskpäeval.

Nelja (4) KCBS kategooriat hinnatakse järgnevas järjekorras:

KANA

12:00

SEARIBI

12:30

SEALIHA

13:00

VEISELIHA RINNATÜKK

13:30

Muudatused aegades või kategooriate järjekorras, peavad olema kinnitatud KCBS kontori poolt. Toimumisaegades või kategooriate järjestustes tehtud muudatustest tuleb enne üritust kokkadele aegsasti teada anda ning korrata üle ka kokkade koosolekul. Võistlustöid hinnatakse ainult selleks võistluse organisaatori poolt ettemääratud ajal. Lubatud hindamisele esitamise aeg on viis (5) minutit enne ning viis (5) minutit pärast määratud aega. Tööd, mis jäi hindamisele hiljaks, ei võeta vastu ning hinnatakse kõigis kriteeriumites nulli (0) punktiga.

 1. Garneering on valikuline. Kasutada võib hakitud, viilutatud, riivitud või terveid värske rohelise lehtsalati lehti, peterselli, kähar lehtkapsast ja/või koriandrilehti. KEELATUD GARNEERINGUKS ON endiivia, punatipuline lehtsalat, lehtsalati varred või teised taimed. KEELATUD garneering saab karistuseks välimuse eest ühe (1) punkti.

 2. Kaste on valikuline. Kastme kasutamisel tuleb see valada otse lihale, mitte valada kujundlikult või kasutada eraldi anumaid. Eraldi kastme anumaid ei ole lubatud kasutada esitamisele minevas anumas. Lubatud on kasutada ka suuremaid tükke sisaldavat kastet. Kastme koostisosade tükid ei tohi suuruselt ületada ligikaudu 3 mm küljepikkusega kuubikut. Kastmega seonduvate rikkumiste korral hinnatakse karistuseks välimust ühe (1) punktiga.

 1. Võistlustööd esitatakse KCBS’i poolt nummerdatud nõuetekohastes anumates, mille olemasolu tagab korraldaja. Esitamisel peab number olema anuma peal.

 2. Võistlustöid esitatakse nõuetekohastes anumates, mis ei tohi olla märgistatud ühelgi sellisel viisil, mis muudaks anuma unikaalseks või äratuntavaks. Alumiiniumfooliumi, hambatikkude, praevarraste, võõrmaterjalide ja/või täidiste kasutamine on keelatud. Karistus rikkumise korral on ühega (1) hindamine, kõigis kriteeriumides kõigi kohtunike poolt ning diskvalifitseerimine.

 3. Iga võistleja peab esitama vähemalt kuus (6) lihaportsionit heakskiidetud anumates. Kana, sealiha ja rinnatükki võib esitada hakituna, rebituna, viilutatuna või kuubikuteks lõigatuna vastavalt koka eelistustele, kuid liha peab jätkuma kuuele (6) kohtunikule. Ribid tuleb esitada koos kondiga. Kohtunikud ei tohi lõigata, viilutada või raputada liha eraldi tükkideks. Kõik kohtunikud, kes proovitükki ei saa, hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga ning kohtunikud, kes said proovitükid, muudavad Välimuse hinde karistusena üheks (1).

 1. Kehtivad järgnevad puhtuse ja ohutuse reeglid:

  1. Liha käitlemisel on tubakatoodete kasutamine keelatud.

  1. Koka, koka assistentide, küpsetusseadme(te) ja meeskonnale määratud toiduvalmistemise ala puhtus on kohustuslik.

  1. Kanda tuleb pluusi ja jalanõusid.

  1. Tööpiirkonda tuleks desinfitseerida valgendi/vee seguga (üks korgitäis/ gallon vett). Igal osalejal on oma anum seguga tarberiistade pesemiseks, loputamiseks ja disinfitseerimiseks.

  1. Võistlus ei pea tagama esmaabi, kui just korraldaja ei ole teisiti otsustanud.

  1. Enne küpsetamist tuleb liha hoida 40° F( ~4,5 °C) või vähema juures.

  1. Peale küpsetamist tuleb kogu liha: hoida 140° F (60°C) või kõrgema temperatuuri juures VÕI küpsetatud liha peab olema jahutatud järgnevalt: 2 tunni jooksul 140° F (60°C) pealt 70° F (~21°C) temperatuurile ning 4 tunni jooksul 70° F (~21°C) pealt 41°F (~5°C) või väiksemale temperatuurile.

  1. Liha, mis on küpsetatud, korrektselt jahutatud ning hiljem soojendatud serveerimiseks, kõik osad peavad soojenema vähemalt 165° F (~74°C) temperatuurini vähemalt 15 sekundiks.

18. Osavõtumaksu ei tagastata mitte mingisugusel põhjusel, väljaarvatud juhul, kui ürituse            korraldaja teisiti otsustab.

19. Meeskonna, selle liikmete ja/või külaliste DISKVALIFITSEERIMISE JA VÄLJATÕSTMISE PÕHJUSED: Meeskond on solidaarselt vastutav oma peakoka, tema meeskonna ning külaliste eest.

 1. Ülemäärane alkoholi tarbimine või avalik häiriv joobes olek.

 1. Alkohoolsete jookide serveerimine üldisele publikule.

 2. Illegaalsete seadusega reguleeritud narkootiliste ainete kasutamine.

 1. Ropp, solvav või lubamatu keelekasutus või mistahes keelekasutus, mis rikub korda.

 1. Liigne müra, mis kostub kõlaritest, nagu raadiod, CD-mängijad, televiisorid, valjuhääldisüsteemid või laienevad seadmed, ei ole lubatud vaiksel ajal, mis algab kell 23.00 võistlusöödel ning kestab kuni kella 7.00 hommikul. Reegit mitte järgides ootab meeskonda võistluselt eemaldamine.

 2. Kaklemine ja/või korrarikkumine.

 1. Varastamine, ebaausus, petmine, lubamatute lihatoodete kasutamine või mistahes moraalselt alatu tegevus.

 1. Gaasi või mistahes teise abistava soojusallika kasutamine küpsetusseadme sees.

 1. Mistahes ülaltoodud KCBS küpsetamise reeglite rikkumine, väljaarvatud #9 – 13.

Pidevaid kaebusi, teistelt meeskondadelt, ülaltoodud reeglite rikkumise osas, käsitletakse KCBS esindajate, organiseerijate ja/või turvatöötajate poolt kohese ürituselt diskvalifitseerimise alusena. Lisaks tuleks ülaltoodud reeglite rikkumisest teavitada koheselt KCBS juhatust, kes võib lisaks diskvalifitseerimisele rakendada ka täiendavaid sanktsioone nii meeskonnale, peakokale ning liikmetele, mis võib meeskonnale kaasa tuua KCBS’i üritustelt kõrvaldamise kindlaks ajaperioodiks, kuid mitte rohkem kui viieks aastaks. Kõikidest vaikse aja häirimise või rikkumise kaebustest tuleb teavitada juhatust.

SELGITUS: Kui meeskond ei esita oma võistlustööd kontrolli või on diskvalifitseeritud ning neil ei ole lubatud võistlustööd esitada või kui on jäädud hiljaks, siis selle meeskonna kategoorias osalemist ei arvestata ega hinnata ning meeskond ei saa tulemust. Kui võistlustöö antakse kontrolli, kuid siis saadakse karistada või mingil põhjusel diskvalifitseeritakse, näiteks, et ribid on kondita jms, hinnatakse küll võistlustööd, kuid tulemuseks saadakse kõigis kriteeriumites üks (1) või ühed, vastavalt reegli rikkumisele.

 

HINDAMISPROTSEDUURID

KCBS lubab ainult pimetestina korraldatud hindamist. Võistlustööd esitatakse KCBS heakskiidetud nummerdatud anumates, mille olemasolu tagab võistluse korraldaja. KCBS võistluse esindaja või volitatud töötaja peab anuma enne kohtunikeni toimetamist uuesti nummerdama.

 1. Kohtunikel ei ole lubatud võistlustööde esitamise päeval kuni hindamise lõppemiseni meeskondadega lävida.

 2. Hindamise viib läbi kuuest vähemalt 16-aastasest isikust koosnev meeskond. KCBS esindus määrab optimaalse kohtunike laudade arvu, mida on vaja korrektseks ürituse hindamiseks. Selleks, et vältida sama meeskonna toitude sattumist mitu korda samade kohtunike ette, mistahes KCBS’i üritustel, tuleks kõigest kolme lauda kasutada ainult juhul, kõik muud võimalused on ammendunud. Hindamise ajal on hindamisalal lubatud viibida ainult kohtunikel, KCBS võistluse esindajatel ja vajalikel tugitöötajatel. Hindamisprotsessi vältel ei ole hindamisalal lubatud ükski teine tegevus.

 3. Iga kohtunik hindab esmalt kõigi näidiste liha välimust. Hindamisele antud anumaid antakse lauas edasi ning iga kohtunik asetab igast anumast võetud näidise sellele vastavasse ruutu hindamisalusel. Kohtunikud ei tohi näidiseid võttes oma sõrmi puhtaks lakkuda. Kasutada tuleks lõhnastamata pabersalvrätikut või niiskeid pesulappe. Kohtunik hindab seejärel iga võistlustöö maitset ja õrnust, enne kui liigub edasi järgmise võistlustöö juurde.

 4. Punktiarvestussüsteem on 9-2, kõiki täisarve üheksa ja kahe vahel võib kasutada võistlustöö hindamiseks. 9 suurepärane, 8 väga hea, 7 keskmisest kõrgem, 6 keskmine, 5 alla keskmise, 4 kehv, 3 halb ja 2 mittesöödav.

 5. Punktiskoor 1 tähendab karistust või diskvalifitseerimist ja see eeldab võistluse esindaja heakskiitu. Diskvalifitseerimise alused: Kõik kohtunikud hindavad välimust ühe (1) punktiga juhul, kui tegemist on keelatud garneeringu, kastme kujundliku valamise või liha vähem kui 6 proovitükiga. Kõik kohtunikud hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga juhul, kui tegemist on skulptureeritud liha, märgistatud esitlusanuma, anumas sisalduva võõrkeha või ebaõige lihaga. Kõik kohtunikud, kes proovitükki ei saa, hindavad kõiki kriteeriume ühe (1) punktiga.

 6. Punktisüsteemi tähtsuse osakaalud on järgmised: Välimus – 0,5600, Maitse – 2,2972, Õrnus (pehmus) / tekstuur – 1,1428.

 7. Iga laua madalaim skoor jäetakse arvestusest välja. Seejärel võrreldakse tulemusi. Kui ühes individuaalkategooriatest esineb viik, lahendatakse olukord lõplikult arvuti abil. Hindamisvorme võrreldakse (arvestades kõigi viie kohtuniku tööd) ja tuvastatakse kõrgeimad kumulatiivsed punktisummad maitse, seejärel õrnuse ja seejärel välimuse eest. Kui viik säilib, võrreldakse ka varasemalt eemaldatud madalaimaid punktisummasid ja nendest kõrgeim tunnistatakse otsustavaks. Kui viik jääb ikka veel püsima, kasutatakse arvutiga genereeritud liisuheitmist. Juhul kui on hindamiskaart kaotatud, hävitatud või kadunud, kasutatakse olemasolevaid hindamiskaarte, et arvutada välja keskmised tulemused, mida kasutada puuduvate hindamiskaartide asemel. Kui on olemas kuus hindamiskaarti, eemaldatakse kõige madalam tulemus. Need korrektsed hinded on ametlikud tulemused kõigis KCBS eesmärkides.

 8. Igas lihaklassis selgitatakse võitja võistlustööle antud punktide kogusumma järgi.

 9. Nelja KCBS kategooria kumulatiivsete punktisummade põhjal selgitatakse välja BBQ Festivali üldvõitja. Ainult Eesti meeskondade vahel selgitatakse 4 KCBS kategooria kumulatiivsete punktisummade vahel lisaks ka Eesti Meister.