BBQ FESTIVALI reeglid ja regulatsioonid 2017

1. Otsuste langetamine ja reeglite tõlgendamine on võistlustel korraldaja esindajate pädevuses. Nende otsused ja tõlgendused on lõplikud.

2. Iga võistkond koosneb võistkonna kaptenist/peakokast ja mitte rohkem kui viiest abilisest. Ükski võistkond ei tohi võistelda samal kuupäeval sama võistkonnanime all rohkem kui ühel võistlusel.

3. Igale võistkonnale määratakse oma küpsetusala. Ahjud, küpsetusseadmed, tugielemendid, järelhaagised, telgid ja mis tahes muu varustus (sealhulgas generaatorid) ei tohi paikneda väljaspool võistkonnale määratud küpsetusala piire. Toodete ettevalmistamine ja küpsetamine peab algusest lõpuni toimuma määratud küpsetusalas.

4. Võistlejad varustavad end ise kõigi vajalike seadmete, varustuse ja elektriga. Võistlejad peavad järgima kõiki elektri- ja tuleohutuse ning toiduvalmistamise hügieeni eeskirju. Kõigi küpsetusseadmete läheduses peab paiknema tulekustuti.

5. Kütteks võib kasutada puitu, puidugraanuleid või puusütt. Gaasi- ja elektrigrillid on keelatud. Propaani (gaasi) on lubatud kasutada tule süütamiseks, kui lihatoode ei paikne küpsetusseadmes või selle peal.

Elektrilised abivahendid, nagu näiteks keerlevad küpsetusvardad, puhurid või sundtõmbe tekitamise vahendid, on lubatud.

Maapinnale ei tohi teha lahtised süvendeid ja auke ning tuld.

Keelatud on kasutada sous vide meetodit ehk vaakumisküpsetamist tsirkulaatori kontrollitud veevannis, samuti on keelatud liha aurutamine ja frittimine.

6. Lihakategooriad:

KANA: Kana alla kuuluvad ka broiler, Cornish Game Hen(noor kana) ja

Kosher kana. Kasutatud peab olema võistluskarbis tumedat liha

(kana kintsuliha) ja heledat liha (kana rinnafilee või tiivaliha)

SEARIBI: Ribid peavad sisaldama ka luud. Country –stiilis ribid on

Keelatud (ribikont on lihast välja võetud)

SEALIHA: Sealiha defineeritakse kui „Boston Butt“ (abtükk koos osalise

kaelakarbonaadi tükiga), „Boston Roast“, „Picnic ja/või

Whole shoulder“(abatükk), mis kaalub minimaalselt neli (4) poundi ehk u 1,8 kg. Pärast puhastamist, peab sealiha küpsetama tervikuna(luuga või luuta), sellegipoolest võib peale liha küpsemist luu eraldada ning asetada liha tagasi ahju. Liha võib tuua hindamisele tükeldatult, rebitult, kuubikutena, viilutatuna või nende kombinatsioonina.

VEISELIHA RINNATÜKK: Võib olla kogu rinnatükk, ülemine osa või alumine

osa. Soolaliha ei ole lubatud.

ŠAŠLÕKK: Klaarsäga fileest lõigatud tükid

7. Enne küpsetamise algust peab liha olema toores. Lubatud on kasutada ainult võistluse korraldajalt saadud liha. Liha, mis ei vasta esitatud nõuetele, toob kaasa diskvalifitseerimise antud kategoorias ning saab arvutuslikult kõigilt kuuelt kohtunikult kõigis kriteeriumides hindeks ühe (1).

8. Garneering ei ole lubatud. Lubatud on kasutada liha all ja/või kõrval tükeldatud, viilutatud, ribastatud või terveid värske rohelise lehtsalati lehti, peterselli ja Kale (ehk lehtkapsas)

Muu garneeringu kasutamisel antakse väljanägemise hindeks üks (1).

9. Lihavoorudes ei ole kaste kohustuslik. Kui seda kasutatakse, tuleb see lihale peale valada, kuid ei tohi olla serveerimiskonteineris eraldi eristatav ( nt kaste on konteineri põhjas, mitte liha peal). Kastet ei tohi serveerida eraldi kastmenõus. Tükiline kaste on lubatud, tükid ei tohi olla suuremad kui 5 mm x 5 mm x 5 mm. Kastme kasutamise reeglite rikkumisel antakse väljanägemise hindeks üks (1).

10. Võistlustooted esitatakse hindamiseks nummerdatud nõus, mille annab võistluse korraldaja. Number peab esitamisel paiknema konteineri pealmisel küljel. Konteineri märgistamine viisil, mis muudab selle eriliseks või äratuntavaks, on keelatud. Alumiiniumfooliumi, hambatikkude, küpsetusvarraste, võõrmaterjali ja/või täidiste kasutamine nõus on keelatud.

Märgistatud nõus esitatud tootele annavad kõik kohtunikud kõigi kriteeriumide osas hindeks ühe (1).

11. Iga võistkond peab esitama nõus vähemalt kuus (6) eraldatud ja üksteisest nähtavalt eristatavat lihaportsjonit. Lihakoguse ülempiiri ei ole, kuid serveerimiskonteineri kaas peab sulguma korrektselt. Juhul, kui konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda, võib lauakohtunik võistlustöö lugeda mitte reeglipäraseks ja kohtunikud annavad sellele võistlustööle kõigis kategooriates hindeks ühe (1).

Ribiliha portsjon peab olema kondiga. Kui kõigile kohtunikele liha ei jätku, annavad kohtunikud, kes proovida ei saanud, lihale kõigi kriteeriumide osas hindeks ühe (1), ning ülejäänud kohtunikud muudavad välimuse hinde üheks (1).

12. Ribiliha ei tohi olla erikujuliseks töödeldud, märgistatud ega esitatud viisil, mis muudab selle identifitseeritavaks. Lihalõike ei tohi esitada rosetina, palmikuna või mis tahes muul viisil eristatavana. Selle reegli rikkumisel annavad kõik kuus kohtunikku kõigi kriteeriumide osas hindeks ühe (1).

13. Toodete esitamisajad tehakse teatavaks kaptenite/peakokkade koosolekul. Võistlevat toodet hinnatakse ainult võistluse korraldaja poolt kehtestatud ajal. Lubatud esitamisaeg on viis (5) minutit enne kuni viis (5) minutit pärast väljakuulutatud aega, eksimine ei ole lubatud. Hilinenud tooteid vastu ei võeta. Hindamine algab tavaliselt keskpäeval, ent see võib erinevatel võistlustel varieeruda.

13.00 Parim Kaste

13.30 Kana

14.00 Sea kulinaarne ribi

14.30 Sea aba

15.00 Veise brisket

15.30 Šašlõkk

16.00 Kiireim Grillisüütaja

18:00 Autasustamine

14. Tuleb lähtuda ja kinni pidada järgmistest reeglitest.

A. Liha käsitsemisel tuleb hoiduda mis tahes tubakatoodete tarvitamisest.

B. Kokad ja abilised peavad hoidma nii enda kui küpsetusvahendite ja võistkonnale määratud küpsetusala puhtust.

C. Särgi ja jalatsite kandmine on kohustuslik.

D. Tööpiirkonna puhastamiseks tuleb kasutada loodussõbralikke puhastusvahendeid. Igal võistkonnal peab olema eraldi anum tööriistade pesemiseks, loputamiseks ja sanitaartöötluseks.

  1. Esmaabi andmine ei ole korraldaja kohustus.

  2. Enne küpsetamist tuleb liha säilitada temperatuuril 4 ˚C või alla selle.

G. Pärast küpsetamist tuleb kõiki lihatooteid:

(a) hoida temperatuuril vähemalt 60 ˚C

(b) ebaõigel käitlemisel potentsiaalselt ohtlikud tooted jahutada:

(1) 2 tunni jooksul temperatuurilt 60 ˚C temperatuurini 22 ˚C ning

(2) 4 tunni jooksul temperatuurilt 22 ˚C temperatuurini 5 ˚C või alla selle;

(3) potentsiaalselt ohtlikud toidud, mis on küpsetatud, õigesti maha jahutatud ning hiljem kuumana hoidmiseks ja kuumalt serveerimiseks uuesti üles soojendatud, tuleb üles soojendada nii, et toidu kõik osad saavutaksid vähemalt 15 sekundiks temperatuuri vähemalt 74 ˚C.

15. Võistleja kohuseks on tagada, et võistkonnale määratud küpsetusala jääb võistluse lõppedes puhtaks ja heasse korda. Kõik tuled tuleb kustutada, süvendid täis ajada (kui võistluse korraldaja neid lubab) ja kogu varustus võistlusalalt ära viia. Põhjalik koristamine on äärmiselt vajalik.

Võistkonnale määratud küpsetusala korratusse jätmine või lahtise prügi mahajätmine mujale kui prügikonteineritesse võib tuua võistkonnale kaasa osalemiskeelu järgnevatel üritustel.

16. Osalemistasu ei tagastata ühelgi põhjusel, kui võistluse korraldaja ei otsusta teisiti.

(Võistkonna, selle liikmete ja/või külaliste)

DISKVALIFITSEERIMISE JA VÕISTLUSTELT EEMALDAMISE PÕHJUSED:

A. alkohoolsete jookide ülemäärane tarvitamine;

B. alkohoolsete jookide serveerimine pealtvaatajatele;

C. keelatud ainete kasutamine;

D. ropendamine, vandumine või vastuvõetamatu keelekasutus;

E. ülemäärase müra tekitamine valjuhääldite või avalikkuse teavitamise süsteemide abil (öörahu algab võistluspäevadel õhtul kell 23:00 ja lõpeb hommikul kell 7:00; raadiote ja võimendusseadmete kasutamine sel ajal on keelatud);

F. kaklemine või distsiplineerimatu käitumine;

G. gaasi või muude lisasoojusallikate kasutamine küpsetusseadmes; lisaks keelatakse võistkonnal ja selle liikmetel kahe aasta (käesoleva ja järgmise aasta) üritustel võistlemine.

Võistkondade ohtraid või jätkuvaid kaebusi ükskõik millise ülaltoodud reegli rikkumise kohta loetakse piisavaks põhjuseks, mille alusel võistluse esindajad, korraldajad ja/või turvatöötajad võivad anda viivitamatu võistluskeelu.

Hindamise kord

Kasutatakse üksnes pimehindamist. Tooted esitatakse hindamiseks võistluse korraldaja poolt saadud ja kasutamiseks lubatud nummerdatud nõudes.

Võistluse esindaja või volitatud hindamistoimkonna liikmed võivad nõu enne kohtunikele esitamist uuesti ära nummerdada.

1. Kohtunikel pole lubatud toodete hindamise päeval hindamise lõpuni võistkondadega suhelda.

2. Hindamist teostav üksus on laudkond, mis koosneb kuuest vähemalt 16-aastasest liikmest.

(Hindamisalas võivad hindamisprotsessi kestel viibida ainult kohtunikud, võistluse esindajad ja vajalik tugipersonal. Kõik muud tegevused hindamisalas on hindamisprotsessi vältel keelatud.)

3. Iga kohtunik hindab esmalt liha välimust nõus.

Seejärel lastakse lihanõud lauas ringi käia ning iga kohtunik tõstab igast nõust proovitüki(d) oma taldrikule.

Kohtunikud hindavad iga võistleva toote maitset ja pehmust/küpsust ning võtavad seejärel ette järgmise toote.

4. Hindamissüsteem hõlmab kõiki täisarve üheksast kaheni.

9 – suurepärane, 8 – väga hea, 7 – hea (üle keskpärase), 6 – keskpärane, 5 – alla keskpärase, 4 – vilets, 3 – halb, 2 – söögiks kõlbmatu.

5. Hinne üks (1) tähendab diskvalifitseerimist ja nõuab võistluste esindaja kinnitust. Diskvalifitseerimise põhjused:

välimus: lubamatu garneering, erikujuliseks lõigatud (töödeldud) liha, märgistatud tootenõu, mitte lubatud materjal tootenõus, vähem kui 6 lihaportsjonit või vale kastmekasutus;

maitse ja pehmus: erikujuliseks lõigatud (töödeldud) liha, märgistatud tootenõu, mitte lubatud materjal tootenõus või kohtuniku ilmajäämine proovist.

6. Punktisüsteemi puhul rakendatakse järgmisi kaalukoefitsiente:

väljanägemine – 0,5714;

maitse – 2,2858;

pehmus/tekstuur – 1,1428.

7. Madalaim hinne jäetakse arvestamata. Tulemusi võrreldakse. Võrdsed tulemused järjestatakse arvuti abil järgmisel viisil. Hindamissedeleid võrreldakse (võttes arvesse viie kohtuniku tulemusi) lähtuvalt kõrgeimast kumulatiivsest hindest maitse, seejärel pehmuse ja seejärel väljanägemise osas. Kui tulemus on ikka võrdne, võrreldakse arvestamata jäetud madalaimat hinnet ning nendest kõrgeim tagab võidu. Kui tulemus jääb endiselt võrdseks, kasutatakse (arvuti abil ) kulli ja kirja viskamist.

BBQ Festivali peakorraldajad Rain Käärst ja Tarvo Kullama